FIDEA - Frameworks for Interdisciplinary Enviromental Analysis

Link to Homepage

FIDEA Publications

Other refereed articles

2014

 • Tapio, P., Höjer, M., Svenfelt, Å. & Varho, V. (2014) Exploring the space of alternatives: Heuristics in sustainability scenarios. In: Huutoniemi & Tapio (Eds) Transdisciplinary Sustainability Studies: A Heuristic Approach. Routledge, London, pp. 85-99. www.routledge.com/books/details/978041585792/
 • Tapio, P. (2014) Skenaariomenetelmä ympäristötieteissä [Scenario method in environmental studies]. In: Massa, I. (Ed.) Menetelmäpoluilla. Lähestymistapoja yhteiskkuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen [Method Paths: Approaches to Environmental Social Science]. Gaudeamus, Helsinki, pp. 164-185.
 • Lyytimäki J. & Petersen L. K. (2014). Ecosystem services in integrated sustainability assessment: A heuristic view. In: Tapio, Petri & Huutoniemi, Katri (eds.) Transdisciplinary Sustainability Studies: A Heuristic Approach. Routledge, London and New York. Pp. 50-67. www.routledge.com/books/details/978041585792/

2013

 • Aarnio-Linnanvuori E. & Ahvenisto I. 2013. Koulutuspolitiikka ja realismi ristiriidassa? Kestävä kehitys peruskoulun ja lukion taloustiedon oppikirjoissa. Teoksessa: K. Juuti & L. Tainio (toim.): Ainedidaktinen tutkimus koulutuspoliittisen päätöksenteon perustana. Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38459

2012

 • Lyytimäki J. (2012). MOTkotusta ilmastonmuutoksesta. Media & Viestintä 35(1): 112-117. [In: Vehkoo, Johanna (ed.). Journalismikritiikin vuosikirja 2012. COMET – Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus.
  Get from the publisher

2011

 • Nygrén, N.A., Lyytimäki, J. & Tapio, P. (2011). Small step towards sustainable transport? Media debate over Finnish car tax reform. In: Lakkala, Hanna & Vehmas, Jarmo (eds) Trends and Future of Sustainable Development. Proceedings of the Conference "Trends and Future of Sustainable Development", 9–10 June 2011, Tampere, Finland. FFRC eBOOK 15/2011. pp. 458-467.

 • Lyytimäki, J. (2011). Hitting the Headlines and Falling Down Again: Newspaper Coverage of Climate Change in Finland. In: Blanco Huan and Kheradmand Houshang, (eds). Climate change - Socioeconomic effects. InTech, Rijeka. Pp 441-454.

2010

 • Lamont, M., Huutoniemi, K. (in press). Comparing Customary Rules of Fairness. Evidence of Evaluative Practices in Peer Review Panels. In: Camic, C., Gross, N., Lamont, M. (Eds.), The Making of Social Knowledge, University of Chicago Press.
  Get full paper from the author (pdf)
 • Huutoniemi, K. 2010. Evaluating interdisciplinary research. In: Frodeman, R., Klein, J.T., Mitcham, K. (Eds.), Oxford Handbook of Interdisciplinarity, Oxford University Press.
  Get full paper from the author (pdf)

2009

 • Tapio, P., Varho, V. & Vinnari, M. 2009. Finding a balance for qualitative and quantitative information in Delphi processes. In: Koskela, Marileena & Vinnari, Markus (Eds) Future of the Consumer Society, Proceedings of the Conference “Future of the Consumer Society” 28–29 May 2009, Tampere, Finland. FFRC eBooks 7/2009, pp. 10-19.
 • Koskinen S. & Paloniemi R. 2009. Social learning processes of environmental policy. In: Meijer J & der Berg A. (eds.) Handbook of Environmental Policy. Nova Science Publishers, NY.

Earlier

 • Paloniemi, R. & Varho, V. 2006. Learning Within Local Environmental Policy Implementation. In: Tani, S. (ed.) Sustainable Development through Education - Proceedings of the International Conference on Environmental Education. Helsinki, 14 June 2005. Department of Applied Sciences of Education, Research report 268: Helsinki, pp. 93-109.
 • Tapio, P. & Willamo, R. 2006. Interdisciplinary environmental frameworks as tools for education for sustainability. In: Tani, S. (Ed.) Sustainable Development through Education. Proceedings of the International Conference on Environmental Education, Helsinki 14 June 2005. Research Report 268, Department of Applied Sciences of Education, University of Helsinki, pp. 49-75.

SEE ALL FIDEA PUBLICATIONS:

Back to top

Contact

Petri Tapio
petri.tapio(a)fidea.fi
+358 40 555 2963
Korkeavuorenkatu 25 A 2
00130 Helsinki Finland

Partners

University of Helsinki-logo University of Turku-logo Environmental Policy Centre at Finnish Environment Institute-logo Futures Research Centre at University of Turku-logo

Your e-mail (compulsory)

Name of the publication (compulsory)

Your message to the author (optional)


Your e-mail (compulsory)

Name of the publication (compulsory)

Your message to the author (optional)


Your e-mail (compulsory)

Name of the publication (compulsory)

Your message to the author (optional)


Your e-mail (compulsory)

Name of the publication (compulsory)

Your message to the author (optional)


Your e-mail (compulsory)

Name of the publication (compulsory)

Your message to the author (optional)