FIDEA - Frameworks for Interdisciplinary Enviromental Analysis

Link to Homepage

FIDEA Publications

Educational publications and books

2014

2013

 • Lyytimäki, J., Rinne, J. (2013). Valon varjopuolet - Valosaaste ympäristöongelmana [Dark sides of light - light pollution as an environmental problem]. Gaudeamus Helsinki University Press, Helsinki. 255 p.

2011

 • Lyytimäki, J., Rinne, J., Nisonen, S. (eds) (2011). Suomen ympäristön mittarit 2011. Avainindikaattorit ympäristönsuojeluun. [In Finnish: Indicators of the Finnish environment 2011] Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 16 pp.
  Get from the publisher

2009

 • Lyytimäki J. 2009. Jälkeemme vedenpaisumus? Ilmastonmuutoksen ja merien suojelun ekologiset kynnysarvot. Gaudeamus / Helsinki University Press, Helsinki. 271 p. [In Finnish: After the Deluge? Ecological thresholds related to the climate change and protection of the seas]
 • Putkuri E., Lindholm M., Lyytimäki J. (eds.) 2009. The state of the environment in Finland 2008. Finnish Environment Institute, Helsinki. 20 pp.
  Get from the publisher

2008

 • Lyytimäki J. & Hakala H. 2008. Ympäristön tila ja suojelu Suomessa. Toinen uudistettu laitos. Gaudeamus & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 447 p. [In Finnish: The state and the protection of the environment in Finland, 2nd revised ed.]

2007

 • Tapio, P., Kohl, J., Tikkanen, S. & Salonen, S. 2007. Kestävän kehityksen torille 2020. Skenaarioraportti. FFRC eBooks 1/2007.[Agora 2020 – Towards Sustainable Development 2020. Scenario report.]
 • Kohl, J., Salonen, S. & Tapio, P. 2007. Kestävän kehityksen torille 2020: kohtaamisia torilla. Loppuraportti ympäristöalan koulutuksen tulevaisuuden tarpeista. FFRC Publications 2/2007, Finland Futures Research Centre, Turku. 87 p. [Agora 2020 – Towards Sustainable Development: Meeting at the market-place. Final report. In Finnish, Abstract in English.]

2006

 • Clarkeburn, H. & Willamo, R. 2006. Arvojen huutokauppa. Teoksessa: Clarkeburn, H. (Ed.) Etiikanopetuksen teoriaa ja kokemuksia. Helsingin yliopisto, Viikin opetuksen kehittämispalvelut (VOK) 2006. Pp. 67-69. [Auction of values.]
 • Huutoniemi, K., Estlander, A., Hahkala, M., Hämekoski, K., Kulmala, A., Lahdes, R., Laukkanen, T. (eds.) 2006. Savuntarkastajista päästökauppiaisiin – Suomalaisen ilmansuojelun historiaa. The Finnish Air Pollution Prevention Society, Helsinki. 278 p. [From Smoke Inspectors to Emission Traders – The History of Finnish Air Pollution Prevention.]
 • Kuosa, T., Kohl, J., Salonen, S. & Tapio, P. 2006. Kestävän kehityksen torille 2020: Esiselvitys ympäristöalan koulutustarpeesta. Suomen Ympäristö 822, Ministry of the Environment.. 128 p. [Agora 2020 – Towards Sustainable Development 2020 – A Report on the current status of environmental education, in Finnish, Abstract in English.]
 • Lyytimäki J. 2006. Unohdetut ympäristöongelmat. Gaudeamus, Helsinki. 238 p. [In Finnish: The forgotten environmental problems]
 • Paloniemi R. & Varho V. 2006. Learning within local environmental policy implementation. In: Tani S. (ed.) Sustainable development through education. Proceedings of the international conference on environmental education. Helsinki, 14.6.2005. Department of Applied Sciences of Education, University of Helsinki. Pp. 93–109.

Earlier

 • Berninger, K., Tapio, P. & Willamo, R. 1999. Ympäristönsuojelun perusteet. (3rd edition), Gaudeamus. 389 p. [The basics of environmental protection, in Finnish.]
 • Hietanen, O. & Heinonen, S. & Kahilainen, J. & Kiiskilä, K. & Tapio, P. & Wilenius, M. 2002, Tulevaisuusajattelun haasteita: tietoyhteiskunta ja kestävä kehitys [The Challenges of Futures Thinking: The Information Society and Sustainable Development]. In: Kamppinen, M. & Kuusi, O. & Söderlund, S. (eds.) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellutukset [Foundations of futures studies]. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896, Helsinki, pp. 407-459. In Finnish.
 • Willamo, R. 2003. Osat, kokonaisuus vai molemmat? Ympäristömuutosten arvottaminen ja arviointi. Luentomoniste. 303 s. Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet (ISSN 0781-5417). No 29. Helsingin yliopisto. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. [Holism, atomism or both? Evaluation and assessment of environmental impacts.]

SEE ALL FIDEA PUBLICATIONS:

Back to top

Contact

Petri Tapio
petri.tapio(a)fidea.fi
+358 40 555 2963
Korkeavuorenkatu 25 A 2
00130 Helsinki Finland

Partners

University of Helsinki-logo University of Turku-logo Environmental Policy Centre at Finnish Environment Institute-logo Futures Research Centre at University of Turku-logo

Your e-mail (compulsory)

Name of the publication (compulsory)

Your message to the author (optional)


Your e-mail (compulsory)

Name of the publication (compulsory)

Your message to the author (optional)


Your e-mail (compulsory)

Name of the publication (compulsory)

Your message to the author (optional)


Your e-mail (compulsory)

Name of the publication (compulsory)

Your message to the author (optional)


Your e-mail (compulsory)

Name of the publication (compulsory)

Your message to the author (optional)